HIRDETÉSEK - Évközi 7. vasárnap

 1. APOR VILMOS IMASZÖVETSÉG
  Megyésfőpásztorunk, Dr. Veres András püspök atya február 2-án, Gyertyaszentelő Boldogasszonykor, a megszentelt élet világnapján imaszövetséget alapított a papi és szerzetesi hivatásokért. Társuljunk mi is püspök atyánk imaszándékához, hogy egyházmegyénk hivatásokban gazdagodjék és lelki megújulása jövőjét így is elősegítsük. Február 20-ig áll módunkban jelentkezni az imaláncba, mely nem sok áldozatot kíván tőlünk, csupán egy tized rózsafüzért és egy felajánló imádságot naponta. Kérjük, hogy jelentkezési lapjaikat a plébániánkon, a sekrestyében, vagy a portán adják le és püspök atya mindenkinek személyesen eljuttatja a felajánló imádságot, így felvesz az imaszövetségbe! Adja a Jóisten, hogy Plébániánk jeleskedjék az imádkozó közösség nagyszámú erejében!
 2. KATEKÉZIS
  Hétfőnként A keresztény hit fundamentális alapjai címmel előadássorozatot tart Szabolcs atya a Jezsuita teremben este 8 órától, melyre szeretettel várjuk testvéreinket!
 3. CSÜTÖRTÖKI SZENTSÉGIMÁDÁS
  Csütörtökön az esti szentmise után biblikus szentségimádást tartunk.
 4. KATOLIKUS ISKOLÁK JAVÁRA TÖRTÉNŐ GYŰJTÉS
  Szeretettel felhívjuk testvéreink figyelmét, hogy a katolikus iskolák javára történő gyűjtést ebben az esztendőben február 26-án, azaz jövő vasárnap tartjuk. A gyűjtés teljes összegét az esperesi kerületben működő egyházmegyei oktatási intézmények javára fordítjuk. Akik egyénileg kívánják segíteni iskoláinkat, azok az „Egyházi Iskolák és Templomok Fenntartásáért Alapítvány” számlájára (11737007-20529396) küldjék adományaikat a támogatott iskola megjelölésével. Kérjük templomba-járóinkat, hogy különös figyelmet fordítsanak anyagiakban is azokra a katolikus oktatási intézményekre, melyek a jövő ifjúságát keresztény szellemben nevelik. Így várjuk jövő vasárnap az Önök nagylelkű adományait!
 5. RENDELKEZÉS A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL
  Idén is rendelkezhetünk a személyi jövedelemadónk kétszer egy százalékáról, legkésőbb május 20-ig. A Katolikus Egyház részére adónk 1%-át a 0011 technikai számon ajánlhatjuk fel. Az újságos asztalról elvihetők az Alapítványok részére kitett nyilatkozatok. Szeretettel kérjük az adó 1% felajánlását a Soproni Szent György Templom Orgonájáért Alapítvány javára!
 6. ELŐADÁS
  Dr. Várszegi Asztrik OSB főapát: „A szeretet gyógyító erő” címmel tart előadást a soproni Alzheimer Café meghívására február 21-én, kedden, délután 5 órakor a Pannónia Hotelben. Az előadásra szeretettel várnak mindnyájunkat, melyről plakát a hirdetőtáblán található!
 7. ZARÁNDOKLATOK
  Április 14-21-ig Szent Domonkos nyomába buszos zarándoklatot indít a soproni domonkos rendház Bolognába Szabó Bertalan OP vezetésével, melyről pontosabb részleteket a hirdetőtábláról megtudhatunk.
  Lengyelországba, Krakkóba zarándoklat indul az Isteni Irgalmasság vasárnapjára április 22-23-án, Mátyás Jozefowicz atya vezetésével, melyről részletesebben tájékozódhatunk a hirdetőtábláról!
Archívum