HIRDETÉSEK - Úrnapja

 1. MÁJUSI LITÁNIÁK
  Május a Boldogságos Szűzanya hónapja. A májusi hétköznapi szentmisék előtt 17.40-kor elénekeljük a májusi litániát. Az utolsó ünnepélyes Szűzanya-köszöntőt 31-én, kedden este ½ 6-kor végezzük, melyre szeretettel buzdítjuk a kedves testvéreket!
 2. ELSŐCSÜTÖRTÖKI MEGEMLÉKEZÉS ÉS SZENTSÉGIMÁDÁS
  Csütörtökön 18.00 órakor Altemplomunk Egyetemi Kápolnájában mutatjuk be a szentmisét és felajánljuk a szomszédságában nyugvó elhunytjainkért. Utána ájtatosságot végzünk az urnatemetőben, majd a szentségimádás vezetésére a Szent Orsolya Antióchia ifjúsági imaközösséget kérjük meg.
 3. ELSŐPÉNTEKI ÁJTATOSSÁG
  A hét péntekje elsőpéntek, egyben JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVE főünnepe. Szentgyónási lehetőséget biztosítunk a szentmise előtt délután 5 órától, majd a szentmise végén hét-áldásos körmenetet tartunk, továbbá a nap folyamán felkeressük otthonaikban elsőpéntekes betegeinket. Kísérjük imáinkkal beteg és szenvedő embertársainkat!
 4. KARIZMATIKUS IMATALÁLKOZÓ
  Szombaton, június 4-én az Irgalmasság Szentévének imatalálkozóját tartjuk Plébániánkon a Karizmatikus imacsoportjaink vezetésével és Bros Gergely atya elmélkedéseivel délután 3 órától, melyre szeretettel várjuk azokat, akik szívből szeretnék átélni a Szentlélek Úristen sugallatával az irgalom szellemiségét! Részletes tájékoztatást a hirdetőtáblán találunk!
 5. TE DEUM SZENTMISE ISKOLÁSOKNAK
  Jövő vasárnap, a délelőtt 10 órai diákszentmise keretében ünnepeljük a tanévzáró hálaadást, megköszönve a sok kegyelmet, erőt és tudást, melyekkel gazdagabb és boldogabb lett szellemi és lelki életünk. Várjuk szeretettel az iskolásokat a nyár előtti utolsó diákmisén!
 6. ÚJSÁGOK, HAVI- ÉS HETILAPOK RENDELÉSE
  A 2016. év második félévi újság előfizetéseket június 12-éig lehet az irodában vagy Plébániánk portáján megrendelni.
 7. KÖSZÖNET AZ ÚRNAPI SZENTMISE ELŐKÉSZÜLETEIÉRT
  Hálánkat fejezzük ki mindazoknak, akik részt vettek az idei ÚRNAPI SZENTMISE méltó megünneplésében. Egyházközségünk Tanácsadó Testülete, a négy templomi (Domonkosok, Bencés Templom és Orsolyita Iskola) közösség összefogása a sátrak elkészítésénél, a liturgia igényes hitvalló megünneplése, mind az énekek (beleértve a fúvós zenészek szolgálatát), ministránsok, Belvárosban szolgáló atyák, a soproni Városvezetés (Dr. Simon István alpolgármester segítsége) és elsőáldozó gyerekek szolgálatával szép tanúságtételként szolgált a Város népe és az idelátogató vendégek felé. Köszönjük a szép díszítést az asszonyoknak és az EZERSZIGET VIRÁGKERESKEDÉSnek! Isten áldása kísérje mindazok életét, akik idén is hozzájárultak az OLTÁRISZENTSÉG ÜNNEPÉHEZ!
 8. TEMPLOMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYSOROZAT
  2016. június 11-én mi is csatlakozunk a hagyományos TEMPLOMOK ÉJSZAKÁJA rendezvénysorozat programjaihoz, melyhez változatos lehetőségeket kínálunk (fotó-kiállítás, lelki beszélgetés és szentgyónás az irgalmasság évében, toronylátogatás). Részletes tájékoztatást erre a célra készült kis füzetből kaphatunk.
Archívum