HIRDETÉSEK - Évközi 12. vasárnap

 1. DISPOZÍCIÓ-2016.
  Az idei Győr-egyházmegyei dispozíciók közösségünk jövőjét is érintik. Apostoli kormányzó püspök atyánk rendelkezése értelmében segédlelkészünk BENKÓ ATTILA templomigazgató, püspöki biztos atya augusztus 1-jei hatállyal felmentést kapott a Soproni Orsolyita Iskola püspöki biztosi megbízatása, valamint az Orsolyita-templom igazgatói megbízatása és a soproni Szent György-plébániára szóló segédlelkészi megbízatása alól, és kinevezték a magyaróvári Szent Gotthárd-plébániára segédlelkésznek. Mivel utódja a mi közösségünkből származó KOVÁCS GERGŐ VILMOS atya, a jövőben nélkülöznünk kell a kápláni státusz betöltését. Imáinkkal kísérjük lelkipásztoraink papi életét és apostoli kormányzó püspök atyánk főpásztori szolgálatát!
 2. CSÜTÖRTÖKI SZENTSÉGIMÁDÁS
  Csütörtökön az esti szentmise után biblikus szentségimádást tartunk.
 3. BÉCSI ÚTI TEMPLOM BÚCSÚJA
  Pénteken az esti szentmisénk elmarad, mert este 6 órakor: BÚCSÚI SZENTMISE kezdődik a KERESZTELŐ SZENT JÁNOS (Bécsi úti) TEMPLOMBAN, melyre szeretettel várjuk a kedves Testvéreket! Részletes tájékoztatás a hirdetőtáblán olvasható
 4. SZENT LÁSZLÓ BÚCSÚ GYŐRÖTT
  Egyházmegyénk kiemelkedő programja, június 27-én, hétfőn, este 18.00 órakor kezdődő koncelebrált püspöki szentmise, SZENT LÁSZLÓ KIRÁLYunk ünnepe a győri székesegyház-bazilikában. Szeretettel buzdítjuk kedves testvéreinket a részvételre!
 5. ZENEI ÁHITAT
  Régi Zenei Napok fesztivál programjára hívjuk fel a zenekedvelő híveink figyelmét, melynek plakátja a hirdetőtáblán megtekinthető!
Archívum