HIRDETÉSEK - Advent 2. vasárnapja


 1. SZENTMISE-INTENCIÓK ÉS ÚJSÁGRENDELÉS ELŐJEGYZÉSE
  A 2017-es első félévi újság előfizetéseket december 9-ig lehet az irodában vagy a sekrestyében leadni, továbbá jövő évi 2017-es intenciókat, szentmise-szándékokat lehet kérni plébániánk portáján és hivatali időben az irodán. Szeretettel buzdítunk mindenkit a legszentebb áldozat bemutatásának felajánlására élő és elhunyt szeretteinkért!
 2. ADVENTI IDŐ
  A belvárosban RORATE-szentmisékre hívjuk a kedves testvéreket vasárnaponként a reggel 8 órai szentmise helyett Templomunkban, hajnali 6 órakor, hétköznaponként pedig kedd kivételével az Orsolyita Templomban reggel ½ 7 órakor, a Domonkos Templomban naponta hajnali 6 órakor kínálunk lehetőséget az áldozathozatallal járó, lelki ünnepi felkészülésre! A hétköznapi szentmisék időpontja változatlan marad. Jövő héten, kedden az iskolásoknak reggel ½ 7-kor mutatunk be templomunkban rorate-szentmisét!
  Jövő vasárnap, december 11-e, egyben Lourdes-i Nap, a délután 5 órai szentmisében lourdes-i ájtatosságot tartunk egybekötve gyertyás körmenettel. A szentmise előtt 5 órától gyónási lehetőséget biztosítunk! Kérjük a Boldogságos Szűzanya közbenjárását beteg és szenvedő embertársainkért. Az esti ½ 8-as szentmisét emeritus főpásztorunk, Dr. Pápai Lajos püspök atya celebrálja, melyre szeretettel várunk mindenkit, a szentmise alatt gyónási lehetőséget biztosítunk!
 3. SZEPLŐTELEN FOGANTATÁS ÜNNEPE
  Hagyományteremtő célzattal ünnepeljük meg a héten Szeplőtelen Fogantatás főünnepét, ugyanis a római liturgia mintájára megkoszorúzzuk a belvárosi Mária Szobrot. 2016. december 8-án este 6 órakor az Orsolyita Templomban mutat be búcsúi szentmisét megyésfőpásztorunk, Dr. Veres András püspök atya, majd a szentmise után körmenetben átvonulunk a Mária –szoborhoz, ahol rövid liturgia keretében történik a koszorúzás. Szeretettel várunk mindenkit erre a szép ünnepre és kérjük, minél többen vegyünk részt rajta, így is kifejezve adventi előkészületünket!
 4. EGYHÁZKÖZSÉGI ZARÁNDOKLAT
  Jézus lábnyomába lépve zarándoklatot hirdetünk (repülőutas) kora tavasszal február 10. és 16. között a farsangi időben a Szentföldre, hogy végigjárva a szent helyeket és átélve a Krisztus-eseményt megerősödhessünk hitünkben. Zarándoklat vezetője: Szabolcs atya. Jelentkezni lehet a sekrestyében és plébániánk irodáján illetve portáján december 15-ig. Részletes tájékoztatást az érdeklődés kapcsán nyújtunk! Szeretettel várunk mindenkit erre a lelkileg sokat nyújtó zarándoklatra!
 5. JÁTSZÓHÁZ AZ ORSOLYÁBAN
  December 8-án, csütörtökön, 16.00 órakor a Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola Gimnázium és Kollégium játszóházba hívja a nagycsoportos gyermekeket. Plakát a hirdetőtáblán található.
 6. KULTURÁLIS PROGRAM
  A Fidelissima Vegyeskar hangversenye a Közgazdaságtudományi Kar aulájában, december 10-én, szombaton, este 6 órakor kezdődik, továbbá az Árpád-házi Szent Margit Plébánia adventi hangversenyre hív mindnyájunkat jövő vasárnap, december 11-én, este 6 órára, melyekről részletes tájékoztatás a hirdetőtáblán található!
 7. CURSILLO HÁLAADÓ SZENTMISÉJE
  A soproni Cursillio közösség december 29-én, csütörtökön, 10.00 órakor tartja év végi hálaadó szentmiséjét a Szent István templomban. Részletes program a hirdetőtáblán olvasható.
Archívum