Hírek


HIRDETÉSEK - Advent 1. vasárnapja


 1. ÚJ EGYHÁZI ÉV ÉS ÁDVENTI IDŐ
  Kezdetét vette idei rövid karácsonyi előkészületünk az ádventi idő. A belvárosban RORATE-szentmisékre hívjuk a kedves testvéreket vasárnaponként Templomunkban, hajnali 6 órakor, hétköznaponként pedig kedd kivételével az Orsolyita Templomban reggel ½ 7 órakor, a Domonkos Templomban naponta hajnali 6 órakor kínálunk lehetőséget az áldozathozatallal járó, lelki ünnepi felkészülésre! Adventben VASÁRNAPONKÉNT a reggel 8 órai szentmise helyett mutatjuk be a hajnali szentmiséket, a hétköznapi szentmisék időpontja változatlan marad.
  Már előre hirdetjük, hogy idén is megünnepeljük Szeplőtelen Fogantatás főünnepét, ugyanis a római liturgia mintájára megkoszorúzzuk a belvárosi Mária Szobrot. A belvárosi rekonstrukciós munkálatok végett a Domonkos Templomban december 7-én este ½ 7 órakor végez előesti vesperást megyésfőpásztorunk, Dr. Veres András püspök atya, majd körmenetben átvonulunk a Mária –szoborhoz, ahol rövid liturgia keretében történik a koszorúzás. Szeretettel várunk mindenkit erre a szép ünnepre és kérjük, minél többen vegyünk részt rajta, így is kifejezve adventi előkészületünket!
 2. ELSŐCSÜTÖRTÖKI MEGEMLÉKEZÉS ÉS SZENTSÉGIMÁDÁS
  Csütörtökön kivételesen a koszorúzási ünnep végett 17.00 órakor Altemplomunk Egyetemi Kápolnájában mutatjuk be a szentmisét és felajánljuk a szomszédságában nyugvó elhunytjainkért. Utána ájtatosságot végzünk az urnatemetőben, majd a szentségimádás elmarad, helyette vegyünk részt a Domonkos Templomban a vesperáson!
 3. SZEPLŐTELEN FOGANTATÁS ÜNNEPE
  December 8-án, este 6 órakor az Orsolyita Templomban búcsúi szentmisére hívjuk a kedves Testvéreket Kovács Gergő Vilmos atya meghívására, Aki szeretettel vár mindnyájunkat a Szűzanya ünnepére. Templomunkban ezen a napon nem lesz szentmise!!! Plakát a hirdetőtáblán!
 4. ADVENTI LELKIGYAKORLAT
  2017. december 15-én, pénteken adventi lelkigyakorlatra hívjuk testvéreinket délután 4 órára a Jezsuita terembe, ahol P. Somorjai Ádám O.S.B. „Katolikus Egyházunk Római Szemmel” című előadását hallgathatjuk meg, majd utána gyónási lehetőséget biztosítunk és az esti szentmisén lelkigyakorlatos szentbeszédéről elmélkedhetünk. Mindenkit szeretetettel várunk, melyről plakát a hirdetőtáblán található!
 5. KARÁCSONYI TEMPLOMDÍSZÍTÉS- ÉS TAKARÍTÁS
  A karácsonyi templomtakarításban kérjük és várjuk templomba járóink segítségét! A takarítás december 16-án, szombaton délelőtt 9.00-12.00 óráig tart. A karácsonyi templomdíszítésben is hasonlóképp várjuk segítségüket! Az előkészületekben férfierőre lenne szükségünk (a fák templomba helyezése, betlehem felállítása) december 21-én, csütörtökön délelőtt 9.00-11.00 óráig. A templom- és a fák feldíszítésére asszonyokat, fiatalokat illetve gyermekeket is hívunk.
 6. ADVENTI LELKIGYAKORLAT
  2017. december 8-án, pénteken, a Szentlélek Templom Mária szobra koszorúzására vár mindnyájunkat Horváth Imre kanonok, városplébános úr a 18 órakor kezdődő szentmisére, melyről részletes tájékoztatás a hirdetőtáblán olvasható.

HIRDETÉSEK - Krisztus Király vasárnapja

 1. SZENTMISE-INTENCIÓK ÉS ÚJSÁGRENDELÉS ELŐJEGYZÉSE
  A 2018-as első félévi újság előfizetéseket december 1-ig lehet az irodában vagy a sekrestyében leadni, továbbá jövő évi 2018-as intenciókat, szentmise-szándékokat lehet kérni. Szeretettel buzdítunk mindenkit a legszentebb áldozat bemutatásának felajánlására élő és elhunyt szeretteinkért!
 2. KARITÁSZ GYŰJTÉS
  Hálás köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik múlt vasárnapi adományaikkal támogatták a Katolikus Karitász munkáját. A gyűjtés eredményeként 139.330 Ft-ot fizettünk be az Egyházmegye számlájára. Isten fizesse meg nagylelkű perselyadományaikat!
 3. KATEKÉZIS
  Hétfőn A keresztény családi élet alapjai az „Amoris leticia” tükrében című előadássorozat lezáró katekézisét este 8 órától tarjuk, melyre szeretettel várjuk testvéreinket!
 4. CSÜTÖRTÖKI SZENTSÉGIMÁDÁS
  Csütörtökön az esti szentmise után a Szent Jeromos férfi imaközösséget kérjük meg a szentségimádás vezetésére az Altemplomban.
 5. ELSŐPÉNTEKI ÁJTATOSSÁG
  A hét péntekje elsőpéntek. Szentgyónási lehetőséget biztosítunk a szentmise előtt délután 5 órától, majd a szentmise végén hét-áldásos körmenetet tartunk, továbbá felkeressük otthonaikban elsőpéntekes betegeinket. Kísérjük imáinkkal beteg és szenvedő embertársainkat!
 6. ÚJ EGYHÁZI ÉV ÉS ÁDVENTI IDŐ
  Jövő hétvégével kezdetét veszi rövid karácsonyi előkészületünk az ádventi idő. A belvárosban RORATE-szentmisékre hívjuk a kedves testvéreket vasárnaponként Templomunkban, hajnali 6 órakor, hétköznaponként pedig kedd kivételével az Orsolyita Templomban reggel ½ 7 órakor, a Domonkos Templomban naponta hajnali 6 órakor kínálunk lehetőséget az áldozathozatallal járó, lelki ünnepi felkészülésre! Adventben VASÁRNAPONKÉNT a reggel 8 órai szentmise helyett mutatjuk be a hajnali szentmiséket, a hétköznapi szentmisék időpontja változatlan marad.
  Már előre hirdetjük, hogy idén is megünnepeljük Szeplőtelen Fogantatás főünnepét, ugyanis a római liturgia mintájára megkoszorúzzuk a belvárosi Mária Szobrot. 2017. december 7-én este ½ 7 órakor az Domonkos Templomban végez előesti vesperást megyésfőpásztorunk, Dr. Veres András püspök atya, majd körmenetben átvonulunk a Mária –szoborhoz, ahol rövid liturgia keretében történik a koszorúzás. Szeretettel várunk mindenkit erre a szép ünnepre és kérjük, minél többen vegyünk részt rajta, így is kifejezve adventi előkészületünket!
 7. 2018. ÉVI SOPRONI FALINAPTÁR
  Jövő évi falinaptár, melyet a soproni plébániák állítottak össze, kiegészítve a városi lelki programokkal megvásárolható 100 Ft-os áron Plébániánk irodáján és szentmisék után a sekrestyében!
 8. ADVENTI LELKIGYAKORLAT
  2017. december 1-3-ig (péntek, szombat, vasárnap) adventi lelkigyakorlatra hív Marics István atya az Árpád-házi Szent Margit templomba, ahol Dr. Pápai Lajos püspök úr pénteken és szombaton a 18 órakor, vasárnap pedig a 11 órakor kezdődő szentmisékben tart lelkigyakorlatos szentbeszédeket.
  2017. december 4-10-ig (advent első hetében) a DOMONKOS TEMPLOMban Boldog Marie Eugene O.C.D. ereklyéinek jelenlétében mutatják be a szentmiséket este ½ 6 órakor. Mindkét programra szeretettel buzdítjuk a kedves testvéreket és részletes tájékoztatás a hirdetőtáblán olvasható.
 9. KULTÚRA
  2017. december 20-án, szerdán 19.00 órai kezdettel Rákász Gergely ad koncertet templomunkban. Jegyek elővételben az ESCORT TOURIST-ban kaphatók. Plakát a faliújságon található.

Miserend a Szent György templomban

VASÁRNAP HÉTKÖZNAP
ÉS SZOMBATON
 Délelőtt  Délután
Délután

Ádventben:
6:00
Évközi időben:
8:00
(latin nyelvű)
17:00
(orgonás)
18:00
(orgonás,
szombaton vigilia)
10:00
(diák-szentmise,
orgonás)
19:30
  (gitáros)

Rendszeres liturgikus eseményeink:

HAVONTA
Első csütörtökön 18.00-kor szentmise az Altemplomban nyugvókért
Első pénteken 18.00-kor szentmise, benne bűnbánati liturgia és gyónási lehetőség, utána Jézus szíve litániát imádkozunk
Első szombaton 15.00-kor szentmise Városunk lelki megújulásáért (a város különböző templomaiban)
11-én a szentmise után lourdes-i ájtatosság és gyertyás körmenet
Utolsó szombaton 19.00-22.00-ig Szentségimádás papi és szerzetesi hivatásokért


HETENTE
Csütörtökön a szentmise után Szentségimádás
Szerdán a szentmise után zsolozsma

Téli miserend Sopron templomaiban

Érvényes: 2017. október 29-étől 2018. március 31-éig.


Templom Hétköznap Vasárnap
Szentlélek templom H: 8.00
K-Szo: 17.00
11.30
17.00
Szent Mihály templom - 9.30
Szent György templom 18.00 6.00 latin, Ádventben
8.00 latin, évközi időben
10.00 diák-szentmise (iskola-időben)
17.00
19.30
Egyetemi Szent Pál kápolna Első Cs.: 18.00 -
Bencés (Kecske) templom K-Szo: 9.00 9.00
Orsolyita templom K-P: 7.15 (iskolaidőben), 8.00 (tanszünetben),
Szo: 17.00
9.00 (iskolaidőben)
10.30
Domonkos templom 7.45
11.30
17.30
7.00
8.30
10.00
11.30
16.00
18.00
(Első vasárnapon, Taizé énekekkel)
Szent Imre templom K, Cs, P: 18.00 9.00
10.30
(iskolaidőben)
18.00
Jézus Szíve templom Sze, P: 7.00
Szo: 18.00
7.30
Szent István templom  
H-P: 6.00 (Adventben)/18.00 (évközi időben)
Szo: 18.00
8.30
10.00
18.00
Kórház kápolna - 11.00
Szociális otthon Szo: 10.30 -
Szanatórium K: 15.00 -
Szent Margit templom (Juliáneum) H: 7.00
Sze: 18.00 (nov.-márc.)
Cs, P: 18.00
Szo: 16.00 (mocorgó - iskolaidőben), 18.00
8.00
9.30
11.00

Nep. Szent János kápolna Sze: 18.00 (ápr.-okt.)
Bánfalva - Kolostortemplom 7.30 10.00
Szent Magdolna kápolna Szo: 16.00 -
Ágfalva - 8.00
Brennbergbánya - 15.00

Elérhetőségek

SZENT GYÖRGY PLÉBÁNIA
Wrenkh Ede Közösségi Ház
H-9400 Sopron, Szent György u. 7.

Kápolnaszentelési jubileum Sarródon

2017. október 4-én, Sarródon dr. Veres András püspök atya megáldotta azt a kápolnát, melyet Barcza Attila és baráti társasága épített 10 évvel ezelőtt. Meghívásra A Szent Pál Katolikus Szakkollégium is képviseltette magát ezen a szép eseményen Gyurgyó Anett, Szász Bernát Atanáz, Horváth Márk, Fekete Balázs, valamint Szabolcs atya személyében.

A szentmise és a szentelési ünnepség előtt a Fertő-Hansági Nemzeti Parkba látogattunk, ahol élményekben gazdag program várt ránk: hajókáztunk a Fertő tavon, láttunk jégmadarat, ölyvöt a gyönyörű Fertő torkolaton, majd a Nemzeti Park látogatóközpontjában megcsodálhattuk a mélységesen nyugodt szürke-marhákat.

Ezek után ünnepi szentmisén vehettünk részt, melyet András püspök atyánk mutatott be, majd körmenetben a kápolnához vonultunk, melyet a jubileum alkalmából püspök atya megáldott.
A nap zárásaként egy fogadáson vehettünk részt a Kócsagvárban, ahol a sok finom sütemény és bor mellett szürke-marha pörkölttel kedveskedtek nekünk a helyiek.

(A sütemények, melyek a konyhában vannak/voltak, András püspök atya küldte az otthonmaradt kollégiumlakóknak, hogy részük lehessen az ünnepben.)

Köszönjük, hogy ott lehettünk!

KÉPEK AZ ESEMÉNYRŐL