Boldog Apor Vilmos Katolikus Karizmatikus Közösség


A soproni Boldog Apor Vilmos Katolikus Karizmatikus Közösség eredete 1975-ig nyúlik vissza. Célul az igényes lelkiéletet, a megújulást, a város és Magyarország megtérését kapta a Szentlélekistentől. A Közösséget a város és körzete 8 településének házi csoportjai, kisközösségei alkotják. A közösség küldetése és karizmája: Misszió (megtérésekért ima, tanúságtétel, szolgálat); Irgalmasság a betegekkel. (Ima, közbenjárás, gondoskodás), Compassio, együtt szenvedés.

A város és környékének különböző lelkiségi mozgalmainak, szolgálatainak helyi alapításánál és indulásánál a karizmatikus megújulás tagjai gyakran meghatározó szerepet játszottak, és töltenek be. A lelki programok és lelkigyakorlatok gyümölcseként a hitélet elmélyült, a szentmisére illetve szentségekhez járulás száma, mélysége arányaiban érezhetően megváltozott. A templomi, plébániai szolgálatokba bekapcsolódtak a megújuláshoz csatlakozók. Bindes Ferenc atya szavai szerint a plébánosok legaktívabb segítői kerültek ki a megújulás tagjaiból. Szervezett programjaink. a város és Magyarország megtéréséért havonta bemutatott első szombati szentmise, az evangelizációért és a közösségi életért bemutatott második szombati szentmise, Szentlélek-szemináriumok, az évi regionális karizmatikus találkozók, valamint 4 templomban végzett rendszeres szentségimádások, város felajánlási zarándoklat. A papi, és szerzetesi hivatásokért való rendszeres szentségimádás és közbenjárás.

Házi imacsoportjaink hetente-kéthetente gyűlnek össze. A betegek gyógyulásáért minden hónap második szombatján a Kórház-kápolnában imádkozunk. A szent György templomban minden 4. csütörtökön biblikus szentségimádást tartunk. A Szent Ignác Lelkiségi Iskolával és a Szent András Evangelizációs Iskolával együttműködésben szolgáló és evangelizációs kurzusokkal erősítjük a missziós tevékenységet. A városi katolikus lelkiségekkel és a protestáns testvérekkel, valamint az ausztriai katolikus karizmatikus megújulással egyaránt jó kapcsolatot ápolunk.

A Közösség történetét 1975-1999 között tudományos igényű összefoglalás, illetve a legutóbbi időkre is kiterjedő főiskolai szakdolgozat is feldolgozta.

A közösség e-mail címe: mag.es.veto@gmail.com
A közösség helyi lelkigyakorlatainak e-mail címe: team.sopron@gmail.com
Honlapunk: http://bavkk.kozosseg.com/fellowshiptemplate/home/

A kép Fecske Orsolya SSS festménye, engedélyével került felhasználásra.