Photo gallery for Szent Jeromos Férfiközösség


| 1/3 kép |

JEROMOS portre

JEROMOS portre
Feri bácsi
Közösség

Szent Jeromos Férfiközösség

Aki már végzett Szentlélek Szemináriumot az tudja, hogy az ember milyen nagy lelki és szellemi feltöltődéssel rendelkezik az összejövetelek végére. Valahogy úgy érezzük magunkat, mint az első őskeresztény közösségek idejében, hogy nagy szeretettel vagyunk a testvéreink iránt és duzzadunk az erőtől, hogy tegyünk valamit Isten Országáért. Több mint öt évvel ezelőtt, ezektől az érzésektől vezérelve döntött úgy néhány férfi, hogy szeretnének együtt maradni a szeminárium elvégzése után is.

Ennek az elhatározásnak a legnagyobb kitüntetése az volt, hogy a megalakult közösség élére Bindes atya (Feri bácsi) állt, aki fiatalos szellemiségével és hiteles magatartásával, hétről-hétre friss erőt adott ahhoz az indítatáshoz, hogy ne maradjunk le egyetlen találkozásról sem.

 Találkozásaink fő témája a Szentírásban talált igék megbeszélése, elmélkedése. Így a társaság nem véletlenül választotta védőszentjének Szt.Jeromost, aki eredeti nyelvből lefordította a Szentírásnak majd minden könyvét. Ez önmagában is olyan teljesítmény, amellyel kivívta magának a kortársak bámulatát. Megteremtette azt az alapszöveget, amelyet Vulgata néven a latin egyház egészen a legutóbbi időkig hivatalos szentírási szövegként használt. Mikor a fordítással elkészült, hozzáfogott a szövegek magyarázatához. E magyarázatok rendkívül gazdag lelki és régészeti tudásról tanúskodnak.

A közösségi összejöveteleken énekkel dicsőítjük az Urat, majd a vasárnapi szentírási szakaszt vitatjuk meg, illetve elmélkedjük át az evangélium sorait. Összejöveteleinkbe azért belefér a mindennapok problémáinak is a megbeszélése, persze szem előtt tartva a keresztény értékrendet. Közösségünk szerdánként közvetlenül az esti hat órás mise után zsolozsmát imádkozik a Szent György templomban, ezzel az élménnyel vezetjük be az utána kezdődő egy órás találkozásunkat.

Nagy örömünkre szolgál, hogy Feri bácsi Piliscsabára történő távozása után, Kálmán Imre atya (Szt.György templom új plébánosa) állandó tagja lett közösségünknek. Társaságunkat Eberhardt Ferenc atya folyamatos jelenléte is színesíti. Közösségünk ezért folyamatos „kontroll” alatt van, mindig kapunk „földi” útmutatást is napjainkhoz és nem tévedünk el az elmélkedéseink esetleges útvesztőiben.

A közösség tagjai nagyon sokrétű személyekből állnak, mint ahogy Jézus tanítványai is különféle emberek voltak. Sokszínűségünkkel nem csak a találkozások hangulatát tudjuk érdekessé tenni, hanem a plébánia életébe is többféle módon tudunk bekapcsolódni.
Tagjaink között vannak, akik a rendezvények, ünnepségek sikeres lebonyolításában vesznek részt. Hírünket elviszik az országos karizmatikus találkozókra, de a lelki napok aktív résztvevői, szereplő is. Mások fizikai munkával teszik szebbé, élhetőbbé a plébániát. Ott vannak a díszítésekkor, vagy amikor cipekedni kell, de nem okoz problémát egy-egy bútor elkészítése vagy a bástyafali függőkert rendbetétele. A plébánia irodájának a műszaki és informatikai kialakításában is szerepet játszanak a tagjaink.

 A szentlélek szeminárium gyümölcsei közé sorolhatjuk, hogy többszöri csoportvezetőt tudhatunk magunk között, aki szentségimádást vezet minden hónap második szombatján a Kórház Kápolnában. Szolgálatának tevékenységét a Balfi úti és a Szt.Benedek Idősek Otthonában is megtaláljuk.

Bemutatkozásunkat Feri bácsi szavaival zárnám: „ez a társaság megkapta a meghívást a közösségi életre, de egyénenként az a szép az egészben, hogy megmerték tenni az első lépést az Úr felé, onnan már ketten viselik az édes igát….”