Photo gallery for Szent Mónika Imaközösség


| 1/2 kép |

Szent Monika

Szent Monika
Mónika

Szent Mónika Imaközösség

A Keresztény Édesanyák Szt. Mónika Közössége a Római katolikus Egyház valószínűleg legfiatalabb imaközössége. Madridban az Akció Katolika gyűlésén egy édesanya felvetette: „Mit tehetünk mi édesanyák, hogy gyermekeink ne veszítsék el hitüket?”

Válaszul többen elhatározták, hogy naponta buzgón imádkoznak, nemcsak a saját, hanem minden édesanya gyermekének hitéért. Lelki vezetőjük, Lorenzo atya támogatta elhatározásukat. A kis közösséghez mind több édesanya csatlakozott, és 1987-ben megkapták a madridi bíboros-érsektől az egyház hivatalos jóváhagyását. Az ima mára szinte a világ minden országába eljutott és egyre terjed. Hazánkba Róna Gábor jezsuita atya hozta el ennek a közösségnek a hírét. A kalocsai édesanyák kérésére ebben a városban Szt. Mónika napján, 1992. augusztus 27-én alakult meg az első csoport. Sopronban a Szt. Mónika Imaközösség 1994. augusztus 27.-től működik a Szt. György plébánián. Vezetőnk Bindes Ferenc Plébános Úr. Ma már Magyarországon is kb. 500 imaközösség van.

Az imaközösség Szt. Mónikát, Szt. Ágoston püspök édesanyját választotta eszményképül. Ágoston, a rendkívül tehetséges fiatalember 37 éves koráig élt az Istentől távol. Édesanyja évtizedeken át könnyek között könyörgött fia megtérésért. Istenbe vetett bizalma sohasem ingott meg. Szt. Ágoston egyházunk egyik legnagyobb szentje lett. „Vallomások” című művében tanúságot tesz édesanyja töretlen hitéről és szeretetéről. Szt. Mónika élete példaképül szolgál minden keresztény édesanya számára.

A soproni közösség minden hónap 27-én, du. 5 órakor tartja imaóráját a Szt. György templomban. Utána a szentmisét Ferenc atya a közösség szándékára ajánlja fel. Minden nap elvégezzük a közösség napi imáját.
Isten különösképpen feladatunkul adta a magzati élet védelmét. 1996. március 25.-től minden évben a Lelki Örökbefogadás-ra teszünk ígéretet. Erre az imaszándékra sok közösségünkhöz nem tartozó embert is sikerült megnyernünk. Ebben az évben is március 25-én az este 6 órás szentmise keretében a Szt. György templomban tartjuk a Lelki Örökbefogadást. Kilenc hónapon át, minden nap imádkozunk egy megfogant, de életveszélyben lévő, számunkra ismeretlen magzat megszületéséért, és rendezett családi körülmények között való felnevelkedéséért.

2003. szeptember 8-án kezdeményezésünkre Sopronban, a történelmi egyházak kéréssel fordultak a kórház vezetőihez, hogy az év bizonyos napjain a Soproni Erzsébet Kórházban ne végezzenek terhesség-megszakítást. Ezzel arra szeretnénk a figyelmet felhívni, hogy az abortusz nem a születés-szabályozás egyik módja, hanem egy ember életének kioltása. A kórház vezetői és a szülészeti osztály dolgozói örömmel és egyetértéssel teljesítették kérésünket. Azóta is minden év szeptember 8-án du. 3-kor ökumenikus istentiszteletet tartunk, s utána egy zarándoklat keretében fejezzük ki köszönetünket a kórház dolgozóinak a megfogant életek védelmében kifejtett tevékenységükért.
Mind a gyermekek hitéért végzett, mind az abortusz-járvány terjedése elleni imáinkat az a nagyon erős hit és bizalom táplálja, hogy amit józan emberi érvekkel nem tudunk elérni, azt az Isten kegyelme véghezviszi a lelkekben.

Imaközösségünkbe szeretettel várunk minden csatlakozni vágyó édesanyát.

Dr. Németh Erzsébet