Photo gallery for Szent István Mag közösség


| 1/7 kép |

IMAGE0004

IMAGE0004
IMAGE0002
IMAGE0003
IMAGE0001
IMAGE0005
IMAGE0006
IMAGE0007

Szent István Mag közösség

Története megegyezik a Boldog Apor Vilmos karizmatikus közösségekről írt összefoglalóval. Ez a közösség – amint a neve is jelzi – a magja a többi karizmatikus közösségnek, amelyek az évek folyamán létrejöttek és ma önálló életet élnek. A Mag közösség 1975-től napjainkig töretlenül működik, jelenleg a Szentlélek Plébánián.

Hetente egyszer találkozunk, melynek során részt veszünk az esti szentmisén, majd dicsőítéssel, szentírásolvasással, imával folytatjuk az összejövetelt. Terveink, örömeink, gondjaink megosztásával fejezzük be a találkozást.

Fő célunkat mindig szem előtt tartjuk: imával, szentségimádással és sok missziós tevékenységgel apostolkodni hazánk és városunk lelki megújulásáért.

Fontos feladatunknak tartjuk az „Isteni Irgalmasság” üzeneteinek terjesztését a képek által is.

Kiadványaink: /ingyenes/
ISTENI IRGALMASSÁG képek /3 -féle nagyságban A/4. A/5. Levelezőlap/

Füzetek:
Imák nehéz helyzetekben
KEZDJ ÚJ ÉLETET ! /a jó szentgyónásról sárga/
KEZDJ ÚJ ÉLETET ! / -,,- zöld/
FOGADD EL, URAM... /A TELJES ÖNÁTADÁS IMÁI/.
 
IMÁDSÁG MAGYARORSZÁGÉRT

Áldd meg, Uram, Magyarországot!
Áldd meg, Uram, a Te magyar néped!
Oldozd fel és szabadítsd meg
    ellened elkövetett bűneitől,
    mások ellen elkövetett bűneitől,
    önmaga ellen elkövetett bűneitől,
        az erkölcs terén
        szociális téren,
        gazdasági téren elkövetett bűneitől,
        a természet ellen,
        az élet ellen,
        az egész emberiség ellen elkövetett bűneitől,
múltja,
jelene
és jövője ellen elkövetett számtalan bűnétől!

Szabadíts meg minket, Uram
    a gyűlölködéstől,
    a széthúzástól,
    a rövidlátástól,
    a kapzsiságtól,
    a gyengeségtől,
    a káromkodástól,
    a kitartás hiányától!
Segíts minket, Uram,
    hogy a jó győzzön, és ne a gonosz,
    az igazság győzzön, ne a hamisság,
    az erő győzzön, ne az erőszak,
    a szeretet győzzön, ne a gyűlölet,
    a józanság győzzön, ne az indulatok,
    a megfontolás győzzön, ne a kapkodás,
    az okosság győzzön, ne az ostobaság,
    a szorgalom győzzön, ne az irigység,
    a tehetség győzzön, ne a könyöklés!

Add, Uram, hogy megbecsüljük ajándékaidat,
Kincseinket nehogy elpazaroljuk!
    Hazánk szép tájait őrizzük meg épen,
    a földet, a vizet, a levegőt tisztán,
    az egészségünkre jobban vigyázzunk,
    fogadjuk el a gyermekeket,
    az időseket és szegényeket tiszteljük, segítsük,
    a betegeket el ne tapossuk,
    és ne felejtsünk el szívből mosolyogni!

Hatalmas erőddel támogass minket,
hogy emberhez méltó hajlékokban teremtsünk otthonokat,
az otthonokban egészséges, boldog családokat!
Az emberek tisztességes munkát végezzenek,
s a tisztességes munkának legyen becsülete!
 
Szabadíts meg minket, Uram a gonosztól és minden rossztól,
oltalmazz és védelmezz minket a súlyos csapásoktól!
Szenvedő testvéreinket különösen segítsd meg!

    Adj nekünk bort, búzát, békességet!
        Változtasd át a bort a Te Szent Véreddé,
        a búzakenyeret a Te Szent Testeddé,
        a békét a Te Békéddé, örök örömünkké! ÁMEN.